WhatsApp, Viber , Zalo  +84913710532  info@bachcoffee.com (+84) 0906703866 bachcoffeevietnam 

Blog cafe : Trồng trọt ,Sản xuất, Chế biến, Rang xay và Pha chế.

Hãng cà phê Bách tại TT Triễn lãm Quốc tế Sài Gòn.

Hãng cà phê Bách tại Trung tâm Hội cho và Triễn lãm Quốc tế Sài Gòn .

h2 1

 

h3 3

h5

h6

h7

h8

 

h9

 

h10

h11